.WAFL (l g`B;ĉ'w&ha҈}Hntry(5~3I;ĉ'w&ha҈}H5Murl ;http://www.publicachievement.org/2_1_1_practice_coach.htmlmime text/htmlhntt"396e2c-344d-42b0a205"hvrsdata Public Achievement | Practice | Toolbox
 
 
ToolboxWork in Progress Evaluation

Coaches

The materials in this section were designed for coaches working with Public Achievement groups. While the manual, Building Worlds, Transforming Lives, Making History is still the most comprehensive resource for Public Achievement coaches, many tools have been developed since it was written. Used on their own, or as supplements to Building Worlds, we hope you find them useful.

 

 

 
home | background | practice | study | contact us
©2004 Center for Democracy and Citizenship
 
post;ĉ'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXcate 5;ĉ'LR>5M4Mntry(՗ sGF)`>8ee#;3&2ISurl ,http://www.publicachievement.org/styles.cssbsrl;http://www.publicachievement.org/2_1_1_practice_coach.htmlmime text/csshntt"396e76-5bb-421ff566"hvrsdata.body { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; line-height: 21px; padding: 30px 40px 40px; } a:link { color: #993300; text-decoration: none; } a:visited { color: #666633; text-decoration: none; } a:hover { color: #993300; text-decoration: underline; } .mousetype { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 9px; line-height: 12px; } .boldbody { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 21px; font-weight: bold; color: #666633; } .sidebar { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 11px; font-weight: normal; text-decoration: none; padding: 12px 20px 30px 30px; color: #666633; } .topbar { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; font-weight: bold; padding-left: 245px; padding-right: 25px; } .header { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; line-height: 21px; font-weight: bold; color: #666633; } .sidebarsub { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px; line-height: 11px; font-weight: normal; text-decoration: none; color: #666633; text-align: left; margin-top: -5px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 7px; text-indent: -7pt; } .directive { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 11px; font-weight: normal; text-decoration: none; padding: 0px; color: #666633; } poste#XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXcate ՗ se#6E>ntry(cvznl\0jU *f7PwXurl 5http://www.publicachievement.org/images/00_nav1a.gifbsrl;http://www.publicachievement.org/2_1_1_practice_coach.htmlmime image/gifhntt"396e05-1e2-421ff540"hvrsdataGIF89aiff3f̪ppDݙU™wzz"ֻ!,iI8ͻ`(dihlp,tmsIPBrP$RBU?IPM\6.X"vA 8 $x @|w\ ]R Fj?v zBiUq  y{}`3 rBizcl|`]Ū2l ʫJQhjʤʜɫ̟ii ecz )0;9DR׀j#Xj`3K F`Wz8L`=r{T 4JK$4Z^,;3md L},df0$ Jʕ(~E2vP0_ ^D`6)@_5Յǐ#KL˘3k̹s;postU *XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXcate cvU *=^E>ntry(J+Q.`T:R|F6Y*sÚovӠ{O𬝵lXBA}ϡGrph.0:J_¢9;OtagbZt0msE.Jμ. u= |ƒ#6ﰳ }Z/;*ȹQkK'~}ck7oQTmtYOF؋`)/~vy Z]ijp3V0cUT b9ՠp~{ gE`U"[@X !w/`4! fN8PC(ґT~p3SȦ !Ee JVMI `VB`9]Whִ $q/"ƔƦ݀/Z] !cҀE>x|!$hh @3(cIYYpdn, r)7Lva}.yIL2b1Kd:3c8d4[gZӔ1C 8r!`L:v4mU:Wʾ²ՆT ؇~wn]IkÊm VO+QRw)Z)*j]/h? F8 T{>\VĚWūa!b"P,cFTUZ\ ֦nlQ[[~w{ZC, 7}m)*Yaq*T 3v@,l]+X]K̺8|ٸjb'N4ֺoX 6Dף8>~W_P?tp5^Z4!Js+KN6tV=s|yӭ\ߵޖφk%Cfu u.Me~Zb[m5 DjnawIoJh?8D+ͥ7b[Ėr\o @mAl6rdxRY]ClW[>CY6[ [E}8TuXl L]w|TNx3u<>|x߽[_LިsΟƞ}=Wyճ0ͧgOA;postPRXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXcate JPR@E> cntry(:L3 Z^˲R*x0!dCg=L url 7http://www.publicachievement.org/images/0_masthead.gifbsrl;http://www.publicachievement.org/2_1_1_practice_coach.htmlmime image/gifhntt"396e10-4ae1-421ff541"hvrsdataGIF89a W98Aus٤0-AZ;v{:Tt{nV[W?tosѸ1ԷSCHCRŬT{lkffffaՈV̙>;JmhTsRJ:_˱bߢŐiJH(lsJk73GԪ$ffSQ7[%U3fnu2vra&Gu΄V~l}z~Y?MK0Jdܷ@QLZޮc_JTQ_zTQZLHWqB?KHRyt|zf#ؾlɳC@P9CpY qx㿋Xlt*ϴ^Π sqX|]JƙfӦ̙d!, W}ccO zcw~O~c_zwc_}1V )0]V00}] ]]0))0 ְĶ)V(++M>`>8o3!u@58{(`>P4A#"C#qJP!"(ȒH0"ɐaDG%%1P 8q8ijOl J(QCXt)?2 hݪՀׯ` @YiҪ=k[ilXf!H#(K#\@@aǐH8bedQ teHS$TĐVaW\%WgAacZlX[<1Gȱ7ב2@L& 7aX^H!d(Fe#O&p"&:|,bE1,}\10o4Cgq%$eC5%x@Lg:5԰v`QA!QAX`y֐ Av԰O(AvEMD_G„#(XIHdQ>+%LX]f;ȆAiE %+"!* 4X#3K#Y7atac8A Hrpt G$^,!^[r."_*Dc~lr_ `'ltZf7l&,soth>i6J7Fx)zz]u0CyX屺O@ɊC(jC4QtllHD4ёAḄ9]+9!Ap?!dqLe, [/Ys)ClxPb %LX^~] ȖR59&˘G͑ls5'UgR1$M'-KFׯ/7ˢ `5bC5@Ij)8 @lq&X t f:mpB찀 Y|(#qFZbY) 8#ȪO &GDerBD +.`JWY' UZ:]e^ F6;Gie1&`[bCP ]6F H Ë #jo{\3=xb0Äg2}Vqg\@~m w,uaRƠSS;ґ\V 54[S[ PA o8p T6Zz gXPBUD"VΑQI&2s:@)VM b4f0+$5罓RO4U\R`?"\pܛV r.K`ܬؾi^5azpYWJVZ2ظFhK&Ka@dqr2+&eY@?$)N(ejx롯}Dh")6 $ |DH b\FЛ6 3`w }5,p ?Ȇ:Îd$Xc(^ :D 0ЕP6HQʊn*:`XijK9rw sKƎ$:uYDfOCJ=C#jl.JiشzQrBMC:s}pXuearClc`;F]j[{[! Ce(h=ԩLIv^37$ aC*R0[(ng9|?(\dM IGd& gHCB}7*,8N;MoфчJ~0%V[ M;V΍#l+ *a zF ,^[Sʮ_Ya}YE!d ePPG! P.Ow&eW/ERExB33 %Eh qfO^_5 gIE|)|ܐ)rWзLb+tAM$o0DuvV%tb(VN89H2+Avr?mZ Pe@:VKnRPn d##3[Ae^YF0.Ł(z[20fxCxf0H=7 3ISnqc Xr{X( IIUܨ^0 rG{^ehKM pAчva) YU7,0`lM`YƐ Euya9nFnsW) , X"o_!Ee5xn[0@)\PR0;R0f2x=UY2W2w?CgAsTw)4Gg:0" F4zKבLjwh+>!j3`+eV'+E7(Fa+"DX7(vm !sdAe`-*-n/%^F5p^l Fh Xş! XH4!Lj=))FsEw6'DUi%*AaM a,:fX8NT0DԆxdZnC40Hnd\P*8#q0#Qda#?1OgG/Q yFcĕHTIVXI&y>I%&~?^ :G(.G p?Xu'0>zQ4:XƩQ@Bġ骺W}`j'P&tJ!D4%Y!vJvcO!RX4pv ʭrG 'WJŊ71f}a[[ %g[1([2QѨ&2 g3'˄'T&s €K wUJ|q5`?!{$ tA )5t+A*4{BuP])(}BYWOAC*9-LP aNB,EjmED!4:-]9:;a+Reg*ue8xl{x#$D%J"8Fw%x˙Fq* 3yI-߳0yTF'4 P m )^i4K fAckm|)$Ԑ0k6/@7ʇ+9e`<*rUI !PLK[Z Kݻ! XE*&RW|+Fdogz#i#Fio-ySFOFf<;(pjc{ڕ1I'~qCGehLsr_ K3`(Tl?P)Q}'{L|ǔV;k6+vB7Y f3*pYĻN{-C@D,yX,BqؽS;EZ\IJp%".Ғ]q <0xQo%uRGtA$̊ئfzQ i>Ls{0pܸKq:@h(O59+@Afuaj Vgk̯rNpFT(s\DA , YAD,#՘9sGd $-/:ꬉB.Rn\Ã֙\r@i`OO8.0ea[M\=эt_rcғ(ђ&gUҪ^„t≓U8q `Ӯ+yS+7ևA|N'Vq30V`|hMP6t='@?[mY%C,NT<!0pdR2 eUƱ~m2?/rX֋L22$ǐVRQgf<"Q#cQ ـ+`u> SqP Ulz?D`5Ryrۮ W͇+*k}jԧ+Xg@AoVzӽVes6?Ģ+N%mYlq-N+R{E*QG/bx{BR7q pFq=d] n>ѕ%)gF(xJ>) [c4 5_Aw1?V"s|#X%dG-=7A 9K~@c%@ 8r8vhlgO%9q>=Qׯz^N/SO%KsbjЈ\QrPF};Z#}$'PP4i?3 'H4qDr̠۾S*KC7mj2jEu{0z~'vk}fD3++Zl>"Y?$HPeFj#wEZq_3M"aA8o˜ebgzxroG>2~᭴QS&m>1w]zzix2(Ghpet|r^(0@7s9O$Ma#LAZ5WX^T]vP~/6D4*C,$c/ִUup.p&(@SX(ӧcHhi"TiY9)i*:JZj*d&qӺ!'EAqT{zѻa{v4 %Kkl;+=A=Q |Dl-8N^n>>7wuwgd <…`\1bq]*Zф1c !! :8ʑ Sx 3̘)a$ 05|@d5=ŇRi'K,AqXQfF3Tr*MrB`k:/Vdy:XڵK'C [w t (0bŋx @+#r&͜;y:4pZjAp8e萉ZCŀ$RO$Q$$FNz@U`m BWvqʍUݙA}hkBLH#hÙ" > t@ d@ )J^C]<4FK)@H@ 8J4K4S5TQ>T>*dRYؑU X iUG@(0U\1pF]vmdP_Xb# Dd)@ hX@haAo eXD,p v TZ.Ȗ@Co8BCpDG\F́](` n-qPl0l-ؤQ2Ǵ4[l69s ͷn9A o;!,a9D@ԇ&4aXQ w41L Lj<րN`$%c[L$ [iV+@QƓkE\Y)f]t0J_ybLY^s-]4es"PNmhP U$ITZ&gܶ6nÝp4|o 'åjݺ^ ,u8" 4A}֜w5CA+yk,.+on8"+ 5%RE)(C<1 R#qQYF' -{CZ@W@B(_%|#0 h%(a4 `0Jc⤘"H0j*TVi0u 4cֶHupO\nvtvjXT!† HD%2QH< F:P1)O=؃@L>VRN͠ Mn6_׆5ѡdRB4%M/)Ld8(3lf3OL?Pk#* t[vCM,B́'D"13V*a:d<2B l}K)1FplnjgL8ypK^@0aP<Q"`鴐)TARLQ,٣L~o'!@ P ^@P?m +|=F |: 04BwR2f:s& @j b *m?(g IRU: OZI|^b?48xjYFcܺvGSt4J7 QΠ F6 ""tVC^ӝD Hv^0Y$ JDA;&y2R6!KRД}3@b6MV#}hnHrWuX(ep!ԇFlGy! h6Vpw>&*x906nҀ°o8@u9adeE%HC:Hpstf;6L`gz;VP0d.^4S40U<](<'DVe|V_srTk?weuh4L޷4aPCrux(Zďgbu (əɑ)+iPn" @-ٚA X[53y( &fq%Fwt ]".Li5"G0)"0q 3{DY85W(@p>%U8W٘e˵fE'1E`up#0r1lh@?Vr6ʹ~b0lgj(I i' ƙ+cG&)x +2 隮 &D7C*(HHg`vFGb\..GiH<1q"PS0i6c3`@j(2r2AQ|!?@F`3daD!'fH@nB&TYu~jJ6jPXegpX2Yy, 4,Z.wI.z86Q E 9,f9yƊ4Y$=; JЂ#%gqFqfHPX!}^[]0"=1R`e* $D_x*U/|Tev@?vKm@`E ZVTJ`j`q Gx#;)vIk\^pi; %@c@+CD zO` BD-5YKyEEڬHJp1xie@mo qToP#GGf;["=T22Cr4aY%6_TcبU'(YApkl_h2@P@T''Fi~;B8)"kũivZ@&`z\6{ GB+E }no7 P[Pei`xZ;Z]Kr[a kpg oPd/pzb1qW#ʔķsZE=e߈> P,Y`5P?dM0s2\U{PkTV;tWkgV[^5ePf-ؤNؔN^@v^NPB{c $mp]w *In[nK P 8P rǾ,$'FsEI3ƕpR?W/1dZ#zj"} `XX#0Pq|]$>PU-̞#>{P?G2}0\p'4x"Lf5adÓJ/@6t'pM'PXjX TlN(l'fap"i&`,!N.7 dIkpr|.80.TTXDȲ3GH@/0Lzgguh<=w ;<-Q/gٵz&=gr^S,#A|rJ``q>iTY#dqPzQj̀6Ö*UjbM''bMUP`dlΦ 8+iGfgVy`'EgK? ^لlz`gMZлr!@ʲzg8wˢґ4>0N91 1#ǚyfKG=0,hp?RP.<7E܎$?~qN0w"y!qS "614ɭ+!\A_{,T!$d%Sv`&r&& k='֕Nc֌iX^pl+6$TI@a`ū!Wh~# IТ NdBe! q G(yo`[ȝJ\g\8WϿ01̾gPTQ<ƒ+rU)"{"R[|>Aq$()[A'W,T`PHQ&ajaTMu@F{wB!5N&ΈbbP|bLԡt)YLΆu\^0a~ʼnm0_cl+G1@J ?-Q s r+K NCK oQۺ3(AR/@LP/} :)) ]0): }]::}VV )/o3ueA88MMvM,3oouu,8!y,{e3F5`5Q5>tt##EHH#HEq6 HŋԨ GL'(S1Gpʉhy*dA- &B!rd'O Jth@5 J>3BUbaW`NKX9f̸YbfCڷjݬ]d2&P·/~Lx ´ 曩cLc"K<=ldCg:0yC=._ѥu0j0r:ߕ`@DP V@eB J1}j:U,,KƽWaM Y +V9dްh70%J9:O"<؃>H|DЄj88AZaG\(yQ9ݔJHj&ؔN@BRDEQ9 9W TOYP$%I Ֆ]e֗A\n\rȱkGq` F`6'Ip^B٠ae ?L|An\(9b[jZCY!$4@[ ~2gk*&,53K ,24#Bu ,Dq_7>ؑ}>@2= :n=P(AI7DōTPFI8U$UD8^pA6ȣO1$eE`U4qTd4e2W[0ƕ!U4,V4F\r Yi1frܰAj.Z GP Ձݹ u"Vg}ꠔYodP@DAk۪qZ7bq&jj+s]$& 8Z"VyT+yoT^zAKm .m0;a; tF$tG#} paENT[PFh0L\L& #c2A_ԑNM%$&1_nFX *+kYжt F[\ޒ̥-N+ &ЈQ zӝӗ0]ZMFnPLt Ҳ&3ɚpї#@Nva-pQc\( ͇sS()$P-ЅR\ ҕ]5c,cw^(Bil L\964 .AyP*=cMsbD%ΎH✛C 6:5!fZA(\3c56£DkǺxdm=]Y!^G! _0>ap=>&>agxi?W}3yyVO?&y&xyo9V5cc>7cTzo!7eYseY"tBp*Ng ZLP?@ePNw8q& g7bD}#8xQjgP|7p8۷ `! HZňrvp{A; }TtJ uhj9;T VT.Qa!bvpj=IĸI(5~jh &>;Ө5b p$Wb,TnH$eP2cV=yR88 wr[ NeuC0sW)B )rw@ˑ8#g g|[` pq)@0,ْ4Y6y8O<ٓx@BPFyEG)v0q=6x30,`y ?0bI`Q" m~#fT x 3cb,8WV*mb=K&&}yXЏɅ Cqo`gPg`D8}*R@w*1*qΑpEES[O0B ℓ8I 6=C@!#A(IN`vգ`"IP$uѕ]W4Fop=9`K";prق> x韃(n_IC- C0 9]eg%pCzh7)z |*SE_8G*u*/= Esw[@3I!̹٤~րd"xepfИ"7 3SaaYAc%fbd@V(~ywibVIp P"8ʏ= j6=6#*7 ? gVDgE6j FYDO (x3s5W_IʓKNE}S1"t@<VfZ-)j@F?wkibUm&6m,Px1|4ʗVJ}WC% -@F fj3P*ڰȫ["Zu370 ]`g]0 A n(@}C4 5R<0K0?`sP WA?J~pȚɬ>À#AT3-JIN q/!]ZĦ>1Z?:3:L(uvxk+3D ¸A @[{k6`Z/PJZ է)oW)S*6J}B 4 UF80<u=@;F:ZOpȫBɴFW`ـ9/3RW",bZ>#a5mJh>r%B@$$WAA3iA6x|n3@kk0"@D˰۰p;6|rA W f$J hXͷ S Ksг1/@:BA[ȋ{Cyr#C0KUaW^눙SI}'m;Ԧ1U`VmE"Gvjy:W2Cqk@- " ֐@ k\\e<=t@9DnX¤.Psš}1pP8^7<X@>+ľ\u~`ǛJǪ3o "3!VV`W|3P3`=D\ZWҦ1q$qsLߘn{˷~ ȁ WBC k03D@Cɕ:PxQ ЉuP hw K`%Tn?1l=2.Z]\߁,M "<,+ q}&8Z& PVp)ʒ*,(spuS`?<<@3 :n >?JۓU~IF̛J?0:`-h̓IL#REmDmnlAqv>xyȌЁ>؊Qe2+- w`~ f*(<`Xf0n67R:} WȞB \FH,3p#f!Ϩ,"VӬgeژ$:t~n)$ɓ0А ߏ #ᡲO[mȒ"$?8՗*xJD*/;;1|@2o4`o.?E޼G+H@U87N`wMI;+ #OjO>'qpWyk3wxu*器]L3u)#ځ2[pa57hU8x!xxx pQ*j`*Zc65j60U&;5' 2LU Wm} >=tWVfqbQc2O1FUᴃ6@<4I&Az-2oXl.x+$ry \*)J 1R,i:tE hU&NzD,2rOHAm/>AÊS dJ2|J ]SpX>ZxS^(B18ae,3kta=@K:4D@dv~mj+ls氥]i@zЭf ;post*xXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXcate :L3*xLE>L Jntry(jYcTCqqc9=2Ɩdurl 3http://www.publicachievement.org/images/spacer.gifbsrl;http://www.publicachievement.org/2_1_1_practice_coach.htmlmime image/gifhntt"396e2a-2b-421ff543"hvrsdataGIF89a!,D;postqcXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXcate jqc}Eÿ>d+ntry( . GғRJ.'q-rurl 5http://www.publicachievement.org/images/00_nav2b.gifbsrl;http://www.publicachievement.org/2_1_1_practice_coach.htmlmime image/gifhntt"396e08-17c-421ff540"hvrsdataGIF89a[333wwwUUUDDD"""ݙfff!,[I8ͻ`(dihlp,Ϭb/pSOAҳH4*h4ѐUk0qL4Aȁ4 O2 uz0a=Gw CbFpr OwO[rbfha QewOe=hV\A |f ŸrmSO Jf `|Yʵb?ᢚeٲ̣\J˸D/Oȑ#߿uwP <p@ۮs)ԅHсW VCLSiͿ8sɳϟ@ ;post.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXcate ..ME>|ntry(kn1`{Jyo+.fuyĵcurl 5http://www.publicachievement.org/images/00_nav3a.gifbsrl;http://www.publicachievement.org/2_1_1_practice_coach.htmlmime image/gifhntt"396e09-127-421ff541"hvrsdataGIF89aHffw3̪ppȔD™zz"fֻ!,HI8ͻ`(dihllHEb'0uȸIրa H&9 8>Pba5ԐA)SQU`![D1| ? v XVlZ^ 9~S|u>Qm }kù >V e˷c p| -;posto+.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXcate kno+.qE>c'ntry(Pbg#Wm(^(ktqNdGurl 5http://www.publicachievement.org/images/2_header.gifbsrl;http://www.publicachievement.org/2_1_1_practice_coach.htmlmime image/gifhntt"396e14-485-421ff541"hvrsdataGIF89a/ffl|{ ̙Amm W6ttL+ͣwb!,/I8ͻ`(dihlp,tmx|pH,Ȥrl:ШtJZجvzbL./qLX|kCCQcduwy{}jfQ x |~   ­ɶ˾ PۺӶhxO xsRe: uEHA 4s.(sxU PJ$RJ ȔIL Yhg%ϗ$ɹ9sEJ%@ IoRR51`dBJI:w+RvURҍHp VhS1p -BL;-zwk_oKA^ k'L]hy0Bg1+'`ٯZjh)FicEZǦkIZM:8h[O8Kqdz/۠ݿݬ{x}m Wz HR_GufQQ\YQT;$9,( J8C'EjĀQ% W0Iji!0UeZk9bA4_z7c˓ʐ7R-AqRNQe&&ʔ$6aY񆝜 8pekDgj梍 yPrq8A^a$Olwgx(s:ڠd sT*\z16 w _d\3b3#?4Wk ƫ6jƟxJj Wܶu*jm=찒Ǔ-6;]v!՝GJlQ#x.j+oNiQκpO@2&{2zW-xQ1:kAJsg%L*H*[RqбP- PW[×9)5r帔zܢOeقFM&[84-KkqǼDb2\n62x1'yGA=g=I%hMA z;postktqNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXcate PbktqN@E> ntry(p})ٖ}[wcX[&url 6http://www.publicachievement.org/images/sidearrow.gifbsrl;http://www.publicachievement.org/2_1_1_practice_coach.htmlmime image/gifhntt"396e29-1e9-421ff543"hvrsdataGIF89aX\qqt˪:hl𲴄R׽koch{.♙fwvz'ÝA0fj ffгH˂9~-ܙ^栢hԸztx"y|*:ǣEmqͭ\as~2ɿWkK!,kH,Hal6 pJ]ʬr@r&24#4t@:xNqz)!0Rz.#(PLP0P%]L2 ($66 "2* 0U #/xh444,/' / c32L .2.5//M!3`EP UO J W(Qr88ņ_|0bgBZDp!\i$@ ;post[wcXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXcate p}[wcmEÿ> &cat `5;ĉ'LR>5M4M՗ se#6E>cvU *=^E>JPR@E> c:L3*xLE>L Jjqc}Eÿ>d+ ..ME>|kno+.qE>c'PbktqN@E> p}[wcmEÿ> &aux BSURL:http://www.publicachievement.org/2_1_1_practice_coach.html